thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
màu thơ
 
gói vào màu tím
mở ra màu vàng
màu trắng
hong nắng bờ môi
màu đỏ
nhớ chiều hôm ấy
màu đen
thẳm đắm đêm nào
màu xanh
xanh thắm
xuân về
vắng
đông
màu thơ
lặng ẩn vào mây
mưa ơi có đến
xem thơ
màu gì
 
Sydney, 07.08.2013
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021