thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngồi | Bước | Hiểu
 
 

Ngồi

 
ngồi thật im
ngồi thật khuya
để nghe
cái không
nghe
để nói
điều không
nói
đêm
tích tắc
tiếng đồng hồ
lặng nhìn
tiếng gió
rơi
 
Sydney, 17.10.2014
 
 

Bước

 
một bước kế tuổi già
hai bước kề cái chết
dừng bước nhìn hoa nở
viết xuống một dòng thơ
 
Sydney, 29.10.2014
 
 

Hiểu

 
hiểu
không hiểu
hiểu
hiểu
không hiểu
không hiểu
hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không
sự lập lại
có thể làm mọi thứ rối bời
nhưng cần thiết
như sự sáng tỏ
cần thời gian
như những cánh chim trời
cần đập mạnh vào bóng đêm
 
Sydney, 5.11.2014
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021