thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Độc thoại / Monologue [1, 2, 3]
 
 
Độc thoại / Monologue [1]
 
Tôi
 
I
 
Sydney, 16.11.2014
 
 
Độc thoại / Monologue [2]
 
Tôi đang nằm trên giường và không suy nghĩ về bất cứ một điều gì. Thực ra, tôi đang suy nghĩ về một điều gì đó, nhưng tôi không rõ là tôi đang thật sự suy nghĩ về điều gì? Tôi chỉ biết rằng tôi đang suy nghĩ. Tôi ngồi dậy và chợt nhận ra tôi đang suy nghĩ về tôi. Tôi tự hỏi phải chăng đó là điều thú vị nhất để suy nghĩ? Tôi đứng lên và tôi không thể tìm thấy tôi.
 
I am lying in bed and not thinking about anything at all. Actually, I am thinking about something, but I don’t know what I’m really thinking about? I just know that I am thinking. I sit up and suddenly I realise I am thinking about me. I wonder if it is the most interesting thing to think about. I stand up, and I could not find me.
 
Sydney, 17.11.2014
 
 
Độc thoại / Monologue [3]
 
 
 
 
 
Sydney, 18.11.2014
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021