thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Độc thoại / Monologue [5]
 
Nhập làm một với dòng sông và chảy. Nhập làm một với con thác và đổ. Nhập làm một với bóng đêm. Becoming! Becoming!
 
Có một bông hoa màu đỏ trong đêm. Có một ánh lửa và những bước chân đang đi nhẹ về phía bình minh. I scream out in the middle of the night. I scream out to guide my footsteps walking towards the dawn. The hidden dawn. The invisible dawn. The burning dawn that shines against the darkness. I whisper repeatedly: ‘Give me your hands... give me your hands... give me your hands...’
 
Đêm luôn là một thế giới khác. Đêm là phía bên kia của thực tại. Thực tại bị chối bỏ. Thực tại bị quên lãng, hay bị cố tình quên lãng. Night is always mysterious, always untouchable. A brave heart is needed to reveal the unseen. A brave heart is needed to jump. Just jump without thinking. Jump into the centre of the unknown. Jump like it’s the last moments of life. Jump. Yes. It’s a fucking beautiful jump.
 
That’s it. Silence has been maintained since then. Perhaps forever... perhaps until I could touch the dawn.
 
Sydney 30.01.2015
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021