thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hai bài thơ về tên
 
 

Tên tôi là Bình

 
Bình là tên tôi cũng bình thường như bao nhiêu cái tên khác. Bình tĩnh trước những khó khăn, nghịch cảnh, là điều tôi thường tự nhắc nhủ mình. Bình, hãy bình tĩnh. Bình và tĩnh. Tôi thích chữ tĩnh. Bình yên tĩnh lặng bình minh nghe tiếng chim hót ngắm bình hoa pha bình trà ấm nóng đón bình an đang về bên tôi trong cơn gió lạnh.
 
Bình thản như không bình tâm bình dị bình luận bình thơ bình ngô đại cáo hội nghị bình than bình dân bình nước bình diện bình nguyên bình cũ rượu mới bình chân như vại bình bát nguyện cầu bình đẳng nhân quyền bình vôi lôi thôi bình bất thình lình cái lình tình bình cái linh tinh bình bình là cái đinh của con bọ xít.
 
Có lần một người bạn Úc hỏi “where is Bình?” Nhưng vì người bạn đó không phát âm rõ chữ Bình nên nghe giống như “where is bin?” có nghĩa là “cái thùng rác đâu rồi?” Từ đó về sau, mấy người bạn Úc thường gọi đùa tôi là Bin, cái thùng rác. Thỉnh thoảng vợ và con gái tôi cũng gọi đùa tôi là “Bình bủm” và trêu tôi là: “Bình béo kéo chuông cởi truồng đánh rắm bùm bum...”. Ừ thì cũng vui thôi chứ có gì đâu. Bình bỉn bìn bin... bình bủm bùm bum... là tôi tên Bình.
 
Sydney, 19.6.2015
 
 

My name is Henry Phúc Mã Lê

 
My name is Henry Phúc Mã Lê. People called me Henry or Phúc, or Henry Lê or Phúc Lê. On my original Birth Certificate, my name was Lê Mã Phúc. In Vietnam, they put the family name first, and the first name last. When I arrived in Australia, I didn’t want to change my name. However, to avoid confusing people I changed my name around.
 
In Vietnam, people often say my first two names together as Mã Phúc. So, firstly, I changed my name from Lê Mã Phúc to Mã Phúc Lê. It was better because, when people see my name, they would know straight away that my family name is Lê. But, somehow, they still got confused as they didn’t know which was my first name. Mã or Phúc. They kept calling me Mã, but Mã is my second name. Therefore I decided to change my name to Phúc Mã Lê. It was much better this time, because it was easy to recognize the components of my name. Phúc is my first name, Mã is my second name and Lê is my family name. Phúc Mã Lê. I like it.
 
It was not long before another problem came up. It was not the order of my name anymore, but it was its pronunciation. People in Australia found it difficult to pronounce my first name, Phúc, so they often made it sound like “Fuck”. Yes, Fuck. And, as you know, my second name is Mã. Some of my friends understood the meaning of the word “Mã” as “Horse”. They teased me and they called me “Mã Fuck”. It means “Fucking Horse”. I knew it was only a joke but, sometimes, I did not feel comfortable if someone kept calling me “Fuck” or “Fucking Horse”. I talked to some friends and even to some consultants from the Council of Cultural Differences. Taking their advice, I thought that it could be better if I have my first name in English. I did some research on English names and decided to choose the name Henry. My name now is Henry Phúc Mã Lê. I am happy and proud of my new name. Henry Phúc Mã Lê.
 
But occasionally, people still got my name mixed up.
 
Lê Mã Phúc is my name
And my name also is Phúc Mã Lê
Please call me Phúc Lê if you find it easier
Mã Fuck - “a fucking horse” is my nick name
And my new name is Henry Phúc Mã Lê
Or just call me Henry Lê if you find that way more relaxed.
Henry Phúc
Phúc Henry
Mã Phúc
Mã Fuck
Phúc Lê
Lê Phúc
Henry Lê
Henry Phúc Mã Lê
Lê Mã Phúc
Phúc Mã Lê
Mã Lê Phúc
Fucking Horse Lê
Fuck Lê
Lê Henry
Lê Fuck
Henry Fucking Horse
Henry Lê Mã Phúc
Lê Mã Henry
Lê Fuck Mã
Mã Fuck Lê
Lê Mã
Mã Lê
Henry Lê
Henry Fuck Mã Lê...
 
Sydney, 2005
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021