thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Transformation
 
Một con đại bàng tự cắt cánh của mình và biến thành con sư tử. Đôi cánh của con đại bàng rơi xuống. Một con sư tử khác vồ lấy đôi cánh và biến thành con đại bàng.
 
Một con rắn nằm vắt mình trên ngọn cây đã chứng kiến câu chuyện đó. Con rắn bèn viết xuống lá cây những điều nó đã nhìn thấy. Khi con rắn vừa viết xong, đuôi của nó bỗng bị đứt lìa và rơi xuống. Cái đuôi vừa chạm đất liền biến thành một con rắn khác.
 
con rắn bò. ngọn cây cao. lá rơi lá rụng. cắt mình sư tử. cắt cánh đại bàng. đại bàng không cánh sao đưa ta về. ta thành sư tử giữa chốn rừng sâu. rừng sâu nhớ ai. rừng sâu nhớ mẹ. đuôi rắn đứt rồi. rắn bò về đâu. vắt vẻo trên cao. đếm sao nghe gió. ta con sư tử. ta con đại bàng. trên cao vắt vẻo. nghe gió... đếm sao... lá rụng... lá rơi...
 
Sydney 30.7.2015
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021