thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
my last poem
 
last night      in my dream       i have written                            my last poem
a long poem                            two pages long
                   i can’t remember             what was the poem       all about
                                                       was it about
unfinished dreams              or               things?
       i don’t know                                                        and will never know
but why
did I have a dream about                         my last          poem?
                                          actually i will never                      have
                   my              last              poem
                               because                            i
                               will keep
                               writing
                               even after
                                           death
 
Sydney 1.8.2015
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021