thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Không có gì ở ngoài đó
 
Ngoài vườn, một con ong đang hút mật trên một bông hoa dại. Con ong bay đi để lại bông hoa rung trong gió.
 
There’s nothing out there. Actually, there’s nothing at all.
 
Một cánh cửa đã mở. Hai cánh cửa đã mở. Ba cánh cửa đã mở... và rất nhiều cánh cửa nữa sẽ mở. Mở và đón. Mở và đưa. Mở toang vùng đất lạ.
 
I have never been out there, yet strangely, I have always felt that I was out there before. There’s nothing out there... there’s absolutely nothing...
 
Không có gì ở ngoài đó. Một con ong vừa chết. Mùa Xuân.
 
Sydney, 1.9.2015
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021