thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Xuân đến
 
Nằm
 
nghe
 
hơi thở
 
vào ra
 
một
 
hai
 
ba
 
bốn
 
ô kìa
 
hiện em
 
 
Ngồi
 
nghe
 
hơi thở
 
nhẹ tênh
 
tình tang
 
tang tính
 
em nhoà
 
nhoà tan
 
Xuân 2010
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021