thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đống củi cháy và bầy kiến
(Trần Tuệ Minh dịch)

 

Tôi ném thanh củi mục vào đống lửa mà chẳng biết có bầy kiến sống trong đó.

Thanh củi bắt đầu bén lửa lách tách, bầy kiến đổ ùa ra nhốn nháo chạy quanh trong tuyệt vọng. Chúng chạy ngược xuôi và quằn quại khi bị lửa đốt. Tôi chộp thanh củi, lăn nó về một bên. Nhiều con kiến thoát được lên cát hoặc mớ lá thông.

Nhưng lạ thay chúng không chịu chạy tránh xa đống lửa.

Vừa chế ngự được nỗi kinh hoàng, chúng đã quay lại xúm xít, và có hấp lực nào đó lôi kéo chúng trở về với quê hương chúng đã ruồng bỏ. Nhiều con kiến trèo trở lại lên thanh củi đang cháy, chạy loanh quanh và tan xác trên đó.

 

Dịch từ bản Anh ngữ: "The bonfire and the ants", trong Alexander Solzhenitsyn, Matryona's House and Other Stories
(Ringwood, Vic.: Penguins Books Australia Ltd.: 1985)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018