thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đêm
 
đụng chạm tới vách tường
sẽ không còn nghe tiết tấu
loài quạ đen
 
đêm sâu làm tổ ngoài rào
những cuộn len vướng mắc
chùm dâm bụt
 
trăng hả một hơi đèn
thềm loang loáng
dấu chân.              sao
 
bịn rịn những dấu tay móc ngoặc
cái run lạnh
tình đầu
phần phật sinh dương
nơi chiếc nống hùm hụp
kéo xuống. kéo trễ xuống
sóng lưng hình vê
khuôn ngực đầu V
trời ngân nhũ
đêm
ngoạm. kề
 
26/7/12
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018