thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
kiếm gió Ichi
 
“hoa mận đã nở
đào chưa đơm bông”
 
gởi tặng hoàng ngọc-tuấn
 
tiếng đàn khô. trầm
nói nhát gừng như thịnh nộ vào hư không
hấp háy mắt nếm
hương trà
và hơi kiếm. rợn
 
điđi. gió lùa thân đi
vông mộc lộp cộp trên đường
chéo quai hàn thủy
gõ gõ gõ
trống. phách
khi xưa còn bé trái tim non
bài ca học thuộc lòng mẹ bảo
giang hồ như một bãi phân trâu
coi chừng dẫm phải
hoa thài lài
 
[lá rơi không hận gió]
chuột rút chân vòng kiềng
xâm một ngọn ứa rịn
màu đỏ
đừng mang huyết thống trở lại
tai ương nơi bọn người lĩnh xướng
màu đỏ
xin cung cách núi rừng hương sắc cây trái chín ửng
bụi gai vẫn nằm mêmê một góc
như ký tự
thời gian. trôi
 
lũ ăn mày niệm kinh râm ran
tiếng ống tre nghe nước chảy
vẫn đàn khô. róc. chình chùng
tóc mai chải dài xuống hom bát
quấn phục thân cổ
phà nóng thở mờ ngân kính
nhắm tịt mắt
thiên lôi trên đầu
chỏm. mai sau
 
14 dec. 2012
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018