thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cơ chế học
 
khối u tường xám
sự đột quỵ của những rãnh não
máu dồn chân tường
vực đá leo
 
chăm hẳm hai con chuồn mắc lẹo
khoái cực lúc mây bay đi
nơi cành dương xỉ một đốt sống trù trừ
trái thông rơi xuống đất
 
mùa hoa vàng rộ
vàng núi vàng đồi vàng ao chuôm
vàng kim tệ lúc lắc lọ chai ngân hàng máu
vàng bệch da
mấu xương khô trình làng kiểu mẫu
 
trên hàng ghế đệm vẫn cứ n(l)à mông đít
thằng cu nhớn những cái nhồn ăn theo
chẳng còn nom rõ tây ta phì lũ râu xồm
cách trí
bài học thuộc lòng vít sâu hậu đại          dzí           dzì
thân thể con người bự chằm dzằm
quê một cục
 
tám tháng ba hai không mười ba
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018