thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
gạch
 
tháng mười u tối
 
cái lạnh ru rú làm con người khoái chui rúc trong chăn mền cũ kỹ
bằng lòng [bằng lòng với] tư duy hạt đậu
mon men một chút phường tuồng
lớp vỏ lụa bên ngoài chưa bóc
phô bày não trạng thê thiết
có một thời hắn chỉ quản tới
chiếu. và giường
tự xử với ống bơ han
những ống bơ tháo gỡ từ đền trung thu kiếp trước
những đuôi cá chép. và bướm cạ lìn
đèn lăn tăn ạch đụi
giấc mơ đom đóm các thứ nằm chung rổ rá
[những con giống giống nhau tới rùng rợn]
xuất hiện một kẻ bỗng tiếm xưng ra đứng đầu đường
vạch quần tè xối xả
mưa [nặng. mựa]                     à mưa lang thang đi chơi đâu qua
không thể nào gột sạch
vết bợn nhơ đóng cứng
đầu
 
1.nov.2013
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018