thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
bỗng
 
mùa cam chín trên đồi
không ai rời quận hạt
 
1.
 
thành trì qua chuyến đò phả
rơm rớm trời
nấc một. thang
dây thòng         cúi
phố lụng đời nghi án
nẫu trái xiêm hồng
mùa cưới qua sông chạy tang
chiều bận áo sắc chàm pha sợi gió
mà mắt mỏi thiêm cung
buổi về
muông chẩy sông nghẹn         ôi
lòng quê
đớ
thị tứ quanh mỏm chài
lăm lăm bùn rác
những chiếc túi tới hạn lưu kỳ
không quẫy về đất chôn
lời thệ
so gương đối         rỉ rò
một loá
băng
 
2.
 
tất cả cánh cửa đã đóng lại đời
đừng hòng mở ra tâm lượng
khi máu lạnh ngời
hồn bảng xuyên
vượt qua vượt qua vượt qua
khu rừng thấp
chốt đằng thổ phỉ
lướt qua lướt qua lướt qua
chổi quét mây
nhếch nhớm
mùa ám quỷ
trùng trùng
 
3.
 
trong gió bay rất nhiều thánh tướng
bỗng dưng trời
         dừng
cơn sinh
 
27/30 octobre 2014
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018