thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thuận chiều kim
 
hoa phớt hồng
nở ra đại đoá như khuôn địa bàn
đất cát nào em muốn tôi thu dung
sống mũi
kính áp tròng
và chiếc cằm ba ngấn
e ấp
bộ lệ đôi mình
chúng mình vẫn sóng đôi mà nhiều khi bước hụt
đôi lúc tôi muốn ngửi thử. hít
mùi thời gian đánh mất
trên chốt phòng thủ tân toan
mà ngày đi rất tợn
chốc chốc đã thấy chiếc quai chiều
xốc nách ổ cứng
mình với mình quen tay
thi thoảng tôi muốn giú tay vào khe nhìn lạ
để xem vân thiều chín tới đâu
mà chỉ thấy trái nẫu rụng đầy vườn xuân
đã lâu mình quên chăm dọn
xin hãy địa bàn nâng những đoá hoa
kim chỉ lần hồi
len mũi khâu ngoạn kề
phương hướng cũ
 
17 avril 2015
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018