thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
too bad | trí tuệ thăng bằng
 

too bad

 
những sợi thuỷ tinh
khó khăn bước ra khỏi chiến trường
trong lò luyện thép
bọn đần độn làm cho lửa chảy
thành nước
phong thuỷ khốn nạn dày bốn bề
nút kín
xả lũ
và chết người
 
chuyện cá mú nghe như xưa chừ người đi thay cá
bọn ngu cũng có thể dựng đầu thiên tai
bằng mọi thứ dùi đục trống chiêng phèng la đầu bò
đầu bướu
quản lý cái con mẹ
cơ động xúm xít
đóng khít rịt
miếng ăn tồi tệ
đất nước tồi tệ
sự dửng dưng tồi tệ
 
 

trí tuệ thăng bằng

 
đầu người thấp hơn đầu nhà
(cố nhiên)
khi ta còn bé
bơi lội thoả thuê trong nước
khi lớn khôn
đầu người cao hơn đầu nhà
(bơm hơi vào trí tuệ)
vượt tới đội tới nhoi lên
làm sao ngoi lên được
mùa bạo lũ hung
 
20 oct. 2016
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018