thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những mảnh vỡ của truyện

 

Bây giờ thì, chúng ta... - nhà thơ nói. Như một tấn tuồng... - nhà văn tiếp lời. Mọi việc đã... - nhà báo phân tích thêm. Dẫu sao thì cũng... - giáo viên chua chát. Chúng ta phải... - chính trị gia nhấn mạnh. Đất nước chúng ta... - các cháu học sinh vẫn miệt mài đọc. Hoàn toàn không được... - lãnh tụ đanh thép tuyên bố. Hết chịu... - nông dân rên rỉ. Đèo mẹ... - bà bán vé số chửi thề.

Bà bán vé số chửi thề: … quân chúng nó thật ác độc. Nông dân rên rỉ: … nổi nữa rồi, khổ quá cơ. Lãnh tụ đanh thép tuyên bố: …xuyên tạc sự thật, nói xấu chế độ. Các cháu học sinh vẫn miệt mài đọc: … tươi đẹp vô cùng, có rừng vàng biển bạc, những cánh đồng màu mỡ, phì nhiêu. Chính trị gia nhấn mạnh: …thấm nhuần quán triệt đường lối đúng đắn làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Giáo viên chua chát: …đã trượt dài xuống chỗ suy thoái, đặc biệt là về tài nguyên con người. Nhà báo phân tích thêm: …đi quá xa, ra khỏi tầm kiểm soát của những người có trách nhiệm. Nhà văn tiếp lời: …đang đến hồi gay cấn, các nhóm lợi ích đang bắt chúng ta làm con tin. Nhà thơ nói: … trở nên cô độc và bất lực hơn bao giờ hết.

Nhà thơ nói. Nhà văn tiếp lời. Nhà báo phân tích thêm. Giáo viên chua chát. Chính trị gia nhấn mạnh. Các cháu học sinh vẫn miệt mài đọc. Lãnh tụ đanh thép tuyên bố. Nông dân rên rỉ. Bà bán vé số chửi thề.

Bây giờ thì chúng ta trở nên cô độc và bất lực hơn bao giờ hết. Như một tấn tuồng đang đến hồi gay cấn, các nhóm lợi ích đang bắt chúng ta làm con tin. Mọi việc đã đi quá xa, ra khỏi tầm kiểm soát của những người có trách nhiệm. Dẫu sao thì cũng đã trượt dài xuống chỗ suy thoái, đặc biệt là về tài nguyên con người. Chúng ta phải thấm nhuần, quán triệt đường lối đúng đắn làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Đất nước chúng ta tươi đẹp vô cùng có rừng vàng biển bạc, những cánh đồng màu mỡ, phì nhiêu. Hoàn toàn không được xuyên tạc, nói xấu chế độ. Hết chịu nổi nữa rồi, khổ quá cơ. Đèo mẹ, quân chúng nó thật ác độc.

Bà bán vé số chửi thề. Nông dân rên rỉ. Lãnh tụ đanh thép tuyên bố. Các cháu học sinh vẫn miệt mài đọc. Chính trị gia nhấn mạnh. Giáo viên chua chát. Nhà báo phân tích thêm. Nhà văn tiếp lời. Nhà thơ nói.

Đèo mẹ, quân chúng nó thật ác độc. Hết chịu nổi nữa rồi, khổ quá cơ. Hoàn toàn không được xuyên tạc, nói xấu chế độ. Đất nước chúng ta tươi đẹp vô cùng, có rừng vàng biển bạc, những cánh đồng màu mỡ, phì nhiêu. Chúng ta phải thấm nhuần, quán triệt đường lối đúng đắn làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Dẫu sao thì cũng đã trượt dài xuống chỗ suy thoái, đặc biệt là về tài nguyên con người. Mọi việc đã đi quá xa, ra khỏi tầm kiểm soát của những người có trách nhiệm. Như một tấn tuồng đang đến hồi gay cấn, các nhóm lợi ích đang bắt chúng ta làm con tin. Bây giờ thì chúng ta trở nên cô độc và bất lực hơn bao giờ hết.

Lãnh tụ đanh thép tuyên bố: Đèo mẹ, quân chúng nó thật ác độc. Các cháu học sinh vẫn miệt mài đọc: Hết chịu nổi nữa rồi, khổ quá cơ. Bà bán vé số chửi thề: Đất nước chúng ta tươi đẹp vô cùng, có rừng vàng biển bạc, những cánh đồng màu mỡ, phì nhiêu. Nông dân rên rỉ: Hoàn toàn không được xuyên tạc, nói xấu chế độ. Giáo viên chua chát: Bây giờ thì chúng ta trở nên cô độc và bất lực hơn bao giờ hết. Chính trị gia nhấn mạnh: Như một tấn tuồng đang đến hồi gay cấn, các nhóm lợi ích đang bắt chúng ta làm con tin. Nhà thơ nói: Dẫu sao thì cũng đã trượt dài xuống chỗ suy thoái, đặc biệt là về tài nguyên con người. Nhà báo phân tích thêm: Chúng ta phải thấm nhuần, quán triệt đường lối đúng đắn làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Nhà văn tiếp lời: Mọi việc đã đi quá xa, ra khỏi tầm kiểm soát của những người có trách nhiệm.

Nhà thơ nói…

 

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018