thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nằm mơ

 

Giá mà có thể điều hướng được giấc mơ theo ý mình!

Lúc nãy nằm mơ. Tôi thấy mình cưỡi ngựa, tay cầm thương, tay vung gươm, dẫn trăm vạn quân đánh Đông dẹp Bắc hằng trăm trận, chém tướng đoạt thành, đánh đâu thắng đó.

Trận sau cùng, tôi xua đại quân vào kinh thành, chém đầu vua, trăm tướng tung hô tôn tôi làm hoàng đế, đặt ra triều đại mới, xưng là Hán Văn Đế, lúc ấy mới hiểu ra mình là quốc tổ của nhà Hán bên Tàu.

Trong buổi thiết triều đầu tiên, các đại thần dâng lên cho hoàng đế hàng chục ngàn mỹ nhân, là chiến lợi phẩm đoạt được của hôn quân triều trước, tôi vỗ bàn thét, bảo sung công tất cả, ban ơn cho chúng làm cung tần, thê thiếp và chia một ít cho bọn công thần, rồi ra lệnh xây cung điện nguy nga lộng lẫy, đặt tên là cung A phòng (như trong truyện).

Đêm xuống, hoàng đế được dâng ngự tửu, xem hàng ngàn mỹ nhân múa khúc nghê thường. Xong tiệc, ngài được dìu vào phòng cho thoả giấc binh đao. Trong cơn chuếnh choáng, ngự trên long sàng xênh xang vui vầy, giữa bầy ca nhi dìu dặt chốn loan phòng, thì bỗng dưng tôi nhìn quanh thấy bọn thê thiếp đều từ từ mọc râu, té ra chúng đều là bọn phản phúc và thái giám hoạn quan giả dạng, rồi chúng hò reo đòi truất phế hôn quân và lôi tôi ra chém. Tôi kinh hoàng, thức giấc!

Nằm trong bóng tối, tôi tiếc giấc mơ vua, và cố mơ một giấc khác, một giấc hiện đại và có hậu, và nhất là chẳng phải máu xương chiến chinh nhưng vẫn đời đời bền vững, tôi mơ làm tổng bí thư.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018