thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thời bây giờ
 
Những hình nhân di động
Trong cơn bão di động
Của đất nước biến động
 
Vẫn lãnh tụ năm nào
Rao giảng học thuyết cũ
Chăn dắt bầy cừu ốm
 
Thảy các bạn điều hiểu
Cái giá của tự do
Hạnh phúc được làm người
 
Lộn ngược đầu mà sống
Thời bây giờ như thế
Tự sướng hay tự chết!
 
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018