thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dẫn dụ
 
Hãy lấy tấm bản đồ Việt Nam
Soi với chụp đèn nơi bàn viết
Nức nở hiện ra một phiên bản nô lệ
 
Hay áp tai vào mặt biển
Sóng réo gọi linh hồn ngư dân thất tán
 
Hãy thả một con nai vào cuộc săn
Nhìn nó tháo chạy khỏi các họng súng căm thù
 
Hay giả mù sa mưa
Mò mẫm tìm lối thoát hiểm
 
Thơ mộng lướt đi trên bề mặt cuộc sống
Vẫy chào thành phố với trái tim vô cảm
 
Yêu nước thì cam chịu – họ nói thế
Đòn roi tra tấn cộng với nỗi sợ hãi
Lòi ra lời thú tội thật sự có ý nghĩa!
 
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018