thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tuỳ nghi điền vào chỗ trống
 
Sài Gòn trước kia là hòn ngọc viễn đông
Một thành phố cảng với máy bay dập dìu
Một thành phố phồn vinh giả tạo
Lính Mỹ, quán bar, vũ trường, gái điếm
Thích Quảng Đức tự thiêu, sinh viên biểu tình
Chống độc tài Diệm, chống tham nhũng
Nơi của đảng phái đấu tranh, của nhà chép sử, nhà báo
Nơi độc thoại chiến tranh, hát tình ca, du mục hippy
 
Trong thế giới lớn lao chúng ta tạo dựng
Lúc nầy ấy là nơi chốn của... (chấm chấm chấm)
Bạn tuỳ nghi điền vào chỗ trống cho thích hợp
Mà không cần phải tra vấn lương tâm!
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018