thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Diễn viên tài năng
 
Trên ti vi xử vụ án đất đai
Tranh chấp sinh sự giết người
Bên hàng xóm anh em chém nhau
Vì phân chia tài sản không công bằng
 
Bạn có tin nào mới không?
Đêm ngủ vùi mệt mỏi
Sáng nhận ra mình sống sót
Tôi đúng là diễn viên tài năng
Của vở kịch cuộc sống lạc quan!
 
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018