thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bầy đom đóm
 
Cần thắp sáng lòng can đảm và niềm hi vọng
Đêm đêm bầy đom đóm loan tin khắp miền đất nước
 
Kể cả đốt cháy thân thể mình
Tìm ra sự thật thất lạc trong dòng lịch sử hỗn mang
 
Có nhiều điều thiêng liêng cần phải thực thi
Dứt khoát không trông chờ phép mầu cuộc sống
 
Một lần nữa bầy đom đóm tự nguyện
Làm nguồn lửa dẫn đường.
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018