thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tương lai xán lạn
 
 
 
 

Tương lai xán lạn

 
... mới đầu ngày
dốc ngược ly [hớp nốt ngụm cà phê
dưới pier one]
- nói lầm thầm “làm gì làm, (!) tạt ngang thăm ông gandhi!”
 
...
lúc chụp ông cái hình
[cười cười
... xởi lởi] hỏi ông vài [ba] câu không đầu
đuôi!
 
- đúng vậy!
ông gandhi vốn [khiêm cung] nhân từ
chuyện vung tay quá trán không hề xảy
... diễn
trong đời ông
giờ [thành tượng
 
- quý vị thấy!]
tôi bỗng nghĩ “và không thể khác được!”
 
...
rồi [cáo từ ông]
lui lại [đường market] bước những bước dài
- quả thực! biết bao điều để nghĩ [trên đời
trong đời] mà [với tôi] lẩm rẩm [hiện tại] chỉ có chừng bấy nhiêu chữ
 
thêm bức hình ông gandhi
... còn thơ (!) nàng [ẩn/hiện] bàng bạc trên/dưới [mặt chữ] nhan đề bài này “TƯƠNG LAI XÁN LẠN”
 
- nhìn kỹ thấy ngay.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018