thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đừng chết nữa [tôi ơi*] đừng chết nữa
 
 
 
 
Đừng chết nữa [tôi ơi * ] đừng chết nữa
 
Ra ngồi ngay đường [dẫn xuống vòm họng]
thực nhẹ nhàng
đẩy [một số] chữ không cần thiết
khỏi đầu!
 
- đứng lên
vẽ tám vòng tròn đồng tâm [vào khoảng hư vô trước mắt]
nhét từng phần thân [tôi] chính giữa
... với chút ít sắc nắng vàng buổi sáng
 
bấy giờ buổi chiều chưa hiện hữu
[... còn rất mông lung] trên khuôn mặt các chữ cái
 
thực hết sức khó hiểu (!) chả biết sao lại đi bôi
... bỏ tám vòng tròn đồng tâm
ấy tất nhiên từng phần thân [tôi] mất tích
 
cùng lúc
...
chiếc bóng ngồi giờ cụt đầu [cụt tay
chân] với đường nét [không buồn
không vui] như câu chuyện cổ tích
... ấy!
 
 
___________
* nhại lời ca trịnh công sơn.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018