thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đối thoại [một mình]
 
 
1,
 
... ừ!
đương [cố hết sức]
làm bất cứ gì (!) có thể làm
nhằm cứu vãn đời
- sống
vốn đã chết tiệt [của tôi]
 
thử nghĩ!
hết ngày làm
... đêm làm
làm (!)
làm [tối tăm mày mặt]
 
ăn/chơi được bao nhiêu đâu!
 
thời gian
... hắn lấy [tính] hết!
 
này nhé!
bước ra [khỏi nhà] khi vừa bình minh
[hừm!
          bình minh niềm khát
                                           đến mửa máu]
... thoắt cái đã chạng vạng!
 
và vâng!
nỗ lực làm bất cứ gì (!) có thể làm
nhằm cứu vãn đời
.. sống!
vốn chết tiệt [của tôi] chắc chắn sẽ thất bại!
 
bởi ở đời
- thường!
người ta nắm thằng nhiều chữ
chứ
ai đi lôi đứa ít chữ
 
[... đụ mẹ đây nói cho biết
sự nhảm nhí đã lên tới đỉnh rồi đấy!]
 
mà thôi
- cha nội!
rồi ra [cũng] vẫn phải làm
làm ngày
đêm
làm tối tăm mày mặt
 
- ăn/chơi được bao nhiêu đâu!
 
(mà đàn bà
... con gái
gặp
trên đời này [đứa nào] cũng khôn hơn quỷ
- chữ nghĩa cô nào [cô nấy!] bề
bề)
 
2,
 
... cùng nỗi đau [đáu ấy]
đi hỏi đời trước
                         hóng đời sau
rằng “có gì thuộc về ta
nơi đời này
- thì bảo?”
 
3,
 
... giờ hãy bình tâm
xin quý vị xem [đọc] phần đối thoại [một mình]
dưới đây
...
- i love you so much.
- who loves you so much.
- i love you so much.
- who loves you so much.
- i love you so much.
- who loves you so much.
- i love you so much.
- who loves you so much.
 
xin lỗi “you”... trường hợp nào “ra” vậy...!
- ..................
- ha! không thành vấn đề à... ô! không... “you”?
- ..................
- ya... ya... [vấn đề trở nên phức tạp]
- ngưng thôi!
[bullshit]
- nhưng! hỏi thật “you” về việt nam chưa?
.......... (shit!)
.......... (shit!)
 
4,
 
... đến đây
thì!
trong đêm trường [ngồi canh]
loé ý tưởng nào “cà chớn/
cà chớn”
- chặt “bụp” liền!
...
thơ chứ có phải kiểu nói tơ lơ mơ
- đấy!
 
đấy!
như thế!
             như thế!
 
... là xong [ngay] được.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018