thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tiểu tiết ở bóng tối
 
I)
... thơ!
[ác lắm] biết đương hóng gái
- xuân
lượn qua
lại
 
bảo “... tưởng gì (!)
cứt!
       cứt! hết”
 
II)
... người ơi!
người ở [như] dân ca bắc bộ
tôi vô
ra
cả ngày [chắt lưỡi liên tục]
 
- đương nhiên [là] quên béng mọi sự!
...….
 
III)
... nè!
nhớ mỗi ngày ăn trái chuối
đi bộ 5 dặm
[cấm chụp hình để trong tiểu sử]
 
- thoạt vào bài này chỉ vậy
 
IV)
... lúc đó
năm giờ năm mươi chín phút
- thơ
vẫn lượn qua
lại
bảo “cứt!
                cứt!”
 
lưu ý: khái niệm sáng
- trưa
- chiều
- tối
không thành vấn đề [ở đây]
 
và tôi vẫn nói: “sống
chết gì (!)
cũng từ đây
 
 
từ rêu
rong [cuộc đời này]
từ [cửa mình] em”
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018