thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sáu công đoạn buổi sáng
 
Nổi hứng xuống tầng hầm
... con chó nhỏ [nằm dưới chân giường
đứng dậy] vụt chạy theo
 
Bày giấy
- rác!
sơn dầu
để miles davis thổi bài “if i were a bell”
dựng miếng ván mỏng [nhặt trên đường]
... lên tường
 
Hết vẽ
lại cắt
dán
... dập xoá / [cẩn] lấp
[đây có thể là con chó nhỏ của bọn tôi!]
 
 
...
Ngừng [tay]
- ngắm!
“nhẩm trong đầu... đụ mẹ! dù hèn cũng thể!”
- hắt ly rượu [đỏ] xuống đóc họng
 
[xàng xàng] tới
lui
 
nàng [sau lưng] la lên “... a!
... cột khói nguyên tử!”
...
 
Nằm ra sàn [tôi mân vú / nàng xoa
vuốt
- cả hai vật vã!]
và trong lúc nhìn
nhìn
[cửa mình nàng] lại nghĩ “cao cả gì!
... cũng từ đây ra hết trơn!”
...
 
Chúng tôi áp vào [thành một]
... mùa mận chín
ngày mai mang “cột khói nguyên tử
hay con chó nhỏ đứng nhìn!”
đóng khung
 
[đấy, một cách tự xoá mình.]
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018