thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhớ Hữu Loan
 
- quái!
[sáng nay] bên tai lại nghe đầy tiếng lụa xé
tiếng búp sen nổ!
 
khi đấy đương mặc niệm nhà thơ
[một con hổ] ngay ngả bốn đường
- đường lên thiên đàng
đường phía trước / đường phía sau
 
đường xuống địa ngục [và tôi ngồi
ả co chân
nằm gối trên cánh tay]
 
 
- con sâu đo buổi sáng
bọn gái đẹp thì chả bao giờ để mắt tới
một phần ba cái bánh bông lan [có nho
 
có dâu tây] bị bóp vụn
rải lên đời
- trời!
 
[vùng đồng quê] mùa khô mà tiếng ễnh ương “... ộp! ộp!”
vang đầy hai tai
thử tưởng tượng “... nhà thơ
 
nếu biết có việc mặc niệm [một con hổ]
... vào buổi sáng nay!
[tất thảy] sẽ nghĩ gì?” lưu ý: chỗ hổ trú sim bạt ngàn
 
theo tôi biết có người cho “... giá khóc được lúc này
- thiệt!
đáng kể”
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018