thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chết bỏ tôi về đồng thảo
 
anh ngồi ngắm tiền trường
- đầy người qua
kẻ lại [bao lâu nay!]
buổi chiều mắt nhập nhoè
tuyền hình bóng
 
trong khi phía trước [hết thảy]
chuyển
dịch
cực nhanh
tỷ dụ: mới [khắc] đấy một đống lù lù
 
khắc sau chỗ vừa đứng dậy
chim ỉa đầy [người giẫm nát]
lỡ trượt [cái trố mắt nhìn] nhân ảnh mất hút liền
mà đường của chim
bay [ôi cha!]
... chỉ chúng biết
[nói thế tưởng ai cũng hiểu là lầm!]
 
khi nghe người này
người kia
nói
      nói [luận bàn]
chuyện đời/đạo [tính không, v.v.]
 
đứng hóng [tán đồng]
rằng: sông có khúc
người có lúc nầy/lúc khác [dạ sẽ đổi
... phật tại tâm!] lại lầm lớn
 
hỏi?
mấy ai hay thơ
gần như cuộc đời!
bảo: ngộ cũng được / chưa ngộ cũng xong (sịc!)
...
 
và đứng lên ngó khắp lượt tiền trường
đèn [đóm] vẫn sáng trưng
hết tốp người mới này đến đợt người mới khác
 
 
... tranh vai diễn!
để ý anh thấy hòng để sống còn
mỗi người [đều] sắm vai quan trọng
 
- chả thua gì cái điện thoại di động!
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018