thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tới đây bên tai vẫn tiếng đồng thảo hát
 
thoạt vào
câu thơ ông mai thảo
“... tiếng người, kia! uống cái chi đây?”
từ sau ót chồm
 
sả xuống
phạt ngang thành quầy bar
ly wishky on the rock
tròng trành hai cục đá bắn ra
nằm im dưới nền gạch
 
nước
giọt
- giọt
từ thân nó tươm chảy
ngập ngang mắt cá [thành quầy bar
 
vạt mất một mảng lớn] ở đây
sức bật của câu thơ
thiết tưởng ai cũng tỏ mà
thiên hạ thì cứ trố
 
mắt muốn biết diễn biến sự
việc sau đấy muốn nghe
- cuộc đời này
đối xử thơ ra sao
...
 
cho các người hay
chả cần ngồi tượng
hình
ở góc quầy [vào lúc 2giờ sáng]
 
mới cám cảnh
lúc bò trên thảm bấy giờ
- 6 giờ 30
loay hoay nhặt lông
 
tóc
vương rải bao lâu nay
câu thơ từ sau ót phát chồm
sả
xuống [chẻ đôi sàn phòng] còn
 
đương chao đảo
- hừm
câu thơ bật lên
một cách đường bệ trở vào
 
ngữ
cảnh nó nơi vô thức tôi
không nói tiếng nào như
thể
có đó từ lâu
 
... lắm lận.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018