thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mộng | Tới ngã bảy đường
 
 

Mộng

... đếm là diệu tưởng đo là nghi tâm.
bùi giáng.
 
trước giờ
chả bao giờ lý tới mộng
gần đây thi thoảng gặp
- mộng
 
để ý
mộng đẹp thì
thường khá buồn cười
 
 
... tỷ dụ: sau một cuộc mây
mưa
chàng chết đi / sống lại!
 
do vậy
lúc này hơn lúc nào
hết thiền liền ngồi lên
sân si
 
đã đời một kiếp
người
giả như có chợp mắt
mà gặp mộng lại mộng đẹp
 
- mới
 
thì dẫu khá buồn cười cũng
bảo mây
mưa
Đấy, ý trời.
 
 
 

Tới ngã bảy đường

 
tôi đưa đót cần sa
gã hút được mấy hơi
... lầm bầm chi đó trong mồm
 
đan mười ngón tay vô
vòng hai cánh tay
thành vòng tròn hốt gió
- ngang hạ bộ
 
rải khắp đầu
“... why don’t write like franz kafka?”
tính nói với gã “... đâu phải dễ” thì
 
người ở đâu? xúm
vào
hát tuyền nhạc beatles trong
đó bài yellow submarine
bọn họ hát tới
- hát lui
 
tôi bị xô
đẩy
giữa biển đời
 
 
trong đấy
bạn xem
... thơ thẩn tới đây
muốn
 
nói là
hiện đang đâu
- làm gì
 
cảnh đời xảy
diễn
trước mắt bất luận thế
nào
 
bạn chả cần hình dung
mắt mở cũng thấy
tôi
đang chấp chới
 
- ở giữa.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018