thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ở bên đường thấy tôi thực ra tại vọng tưởng
 
... tặng vũ huy quang.
 
vô đường hầm ra phố tàu
ngồi
giữa phố ý
lụi hụi tháng lụn
 
năm tàn [... để coi]
ngày với giờ
giấc
này
 
còn sớm
mới nghĩ
gặp ông
hoàng ngọc-tuấn
 
tại đây sẽ nói “... không ông
chỉ đường tui
lạc
- rằng
 
tui mà giống ông đời
sống đề huề...” hẳn rồi
 
ai có đời nấy
phố có đời phố
còn mọi điều
... có nghĩa cũng
 
như vô nghĩa
cầm
lâu nay
ấn hết vô ly caffè roma
 
yeah...!
thay vì hất khỏi mặt màn
hình
- are you making porno movie?
 
hễ con người
ai chả có phần
có phước phần
phước
 
lớn
nhỏ
- tuỳ...!
ở north beach sáng
 
này [... thêm cây gậy] phần tôi
vừa
vừa
chỉ ăn hoa
 
nên biết phước mình
bằng này
 
 
này
 
yeah...!
- i’m okay.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018