thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kẹt bên lề, suốt
 
... lẽ thường
nắng hết/mưa lại
cuộc đời [hư vô] luôn luôn trước mắt
- mỗi khoảnh khắc
xảy/diễn [sau lưng]
 
chỉ em biết [trời biết!]
- tất nhiên!
đấy là nói võ đoán
một khi những cơm
áo
 
[tình/tội]
đã ở phía trước [phía trên đường đi]
thì mỗi khoảnh khắc
xảy
diễn [sau lưng]
- có sống/chết
 
thế nào [chắc chắn]
nắng sẽ đốt cháy dấu
... vết
còn không!
mưa sẽ khiến [tất thảy] thành bùn
thành cát/bụi hết
 
và em!
em không hiểu tôi nói gì
- thật chứ?
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018