thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ở đây, chỗ của những người từ tế
 
Đi mới giữa đàng
gặp phật
 
 
ngồi
choàng khăn
 
đeo chuỗi
trắng [tiền cắc một hàng]
- làm gì tâm động đậy (!)
ông chẳng nói gì
 
cóc nhìn
luôn
thấy kẹt
kẹt
 
thế nào [tôi vẫn chưa no xôi
chán chè
ở đời này
cũng nên!]
 
bên đàng như vầy
 
sự sống
chết
- thiệt
 
không thể tưởng tượng
ra
mà trong mắt
cứ thoắt ẩn
 
hiện
tôi
khách trú
chả nên thân
 
nên hồn
chi cả.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018