thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi ngồi trên tầng lầu bốn chợ Macy’s ở đường Geary
 
 
 
 

Tôi ngồi trên tầng lầu bốn chợ Macy’s ở đường Geary

 
đương ở đầu tia nắng
vàng
vừa loé lên
- thì
mưa hạt
 
hạt
nhỏ li ti hắt xuống
 
phát cảm được mình thật có
dưới bầu trời [chết tiệt]
... hôm ấy
 
liền
chúng chôn tôi
dưới gầm trời
bắt đầu là
đất
cắn mười ngón tay ra lóng
 
lóng
tôi hỏi: để làm gì?
đất trả lời “... sự hiện hữu này
quả bất khả...”
tôi quát: nối các lóng tay lại
 
ngay
đất [giận dữ] trả lời “... không đời nào!”
mười ngón chân ngọ nguậy
tôi bảo tôi: đừng nghĩ gì cả
 
hễ còn suy nghĩ/còn tồn tại!
...
tốt nhất hãy tự thủ tiêu mình
 
thế rồi chúng xé [lẻ] tôi
nhỏ
nhỏ
cẩn lên mặt các câu
chữ
 
size 12
mà bạn đang đọc đây.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018