thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyện vãn với tay nghiện "sex" nặng
 
nâng ả lên ập vào
- như thể
cá ập vào sông
hổ ập vô rừng
...
 
 
tới đây tôi tịt
trong khi ả hỏi
rằng: tại làm sao nên nỗi?
thì
 
khuôn mặt bỗng chảy
nhão
thảm hại [bọn buôn hương
chúng
luôn biết phải làm gì!]
 
đến nước này mới thấy
câu chuyện đầu cua tai nheo
ở đây
- hay bất cứ đâu
 
chả ra làm sao hết [bọn có súng
không phải ai bắn cũng bách phát
bách trúng] mà ói
không phải chỗ nào cũng được
 
cô đơn ái dục vô tâm khởi
 
liền bứt rời tôi ra
giữa
hiện thực và hư huyễn
- này
tỳ kheo hoa phi hoa
 
điểu phi điểu.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018