thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tản mạn | Giữa hương hoa buổi sáng
 
... mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
cây khế đồi cao trổ hết bông.
phạm công thiện
 
 
tâm cảnh
màu nước trên giấy
cỡ 18x20 cm
 
 

Tản mạn

 
...
giữa tôi và cái bàn
[ở đây] có sự liên hệ
- vâng
nhưng chả thân thiết bằng
những bậc thang dẫn lên tầng hai
 
căn chung cư
mỗi ngày cúi nhìn mặt bàn
trong lúc hỏi: “… tại sao không
tầng một
tầng ba
tầng năm
 
tầng bảy?”
tôi đập mạnh đầu vô cạnh bàn
liên tục [à quên!
cạnh bàn va vô đầu
cộp
 
cộp
 
cộp
 
cộp]
... tiếng va
đập
của cạnh bàn vào đầu
khiến sự liên hệ giữa
tôi và cái bàn
 
thêm thảm hại trong khi
mồm cứ phải
nhai đi
nhai lại
lớp bã của đêm trường thì
những bậc thang dẫn lên tầng hai
 
căn chung cư với tôi
vẫn thân thiết [cực kỳ]
... cuối cùng
câu chuyện về sự liên hệ giữa
tôi và cái bàn giữa
 
cái bàn và những bậc thang dẫn lên tầng hai
căn chung cư [đối đế lắm] cũng
được thơ đặt chung tên
là “... việc tưởng tượng ở đây [nếu có] chuyện nhỏ!”
 
- bye bye.
 
 
 

Giữa hương hoa buổi sáng

 
- xin lỗi
đời tôi luôn luôn chả kiểu
cách
thể thống gì
 
sất
sống
hễ hứng là
nghĩ sẽ bắt được thơ
[mà hứng thì trời ơi
 
- đất hỡi
lắm] lúc cúc áo em bung
 
 
hở ngực ra
hứng nổi lên
 
liền
soạn giấy
thủ viết [lăm lăm]
- ngồi
 
đợi bắt thơ
cho tới khi sương ngoài trời
chùng xuống
 
chùng xuống
phát
tợ gấu [ngựa]
hý lộng
… miết
 
trong khi thơ thẩn
phần đông ai cũng nghĩ [hoàn toàn]
... không hẳn vậy.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018