thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thứ bảy ở số 516 [Coast Hotel] | Đến trước cái hẹn với tay cố vấn tâm thần 15 phút
 
 

Thứ bảy ở số 516 [Coast Hotel]

 
ngày cực nắng
áp mặt vào nách em
muốn mọc ba đầu
sáu tay
 
- thiệt khó
 
mùi nách em hăng hắc
vâng
 
không thể lẫn đâu đuợc
ép xác lên thân
 
từng cọng lông măng
- to mịn
thoát kiếp
 
hoá thành rận
[hết động đậy
cắn
chích / nằm im]
 
- và như thế
tôi trú trong kẹt nách em
vĩnh viễn.
 
 
 

Đến trước cái hẹn với tay cố vấn tâm thần 15 phút

 
tháng sáu trên bay
- thật
chẳng có chi lạ
 
bụi và bụi
tôi mở tâm cảnh mình
sáng nay
 
bằng một cánh cửa
nắng
 
 
cây dù
 
đôi dép
không có bàn tay nào sắp
xếp
 
ở đây
đời sống tôi tuồng chậm hẳn
nhiều khi nghi
 
nghi “... giá cặm đầu
dưới đất
đi được thì hay...”
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018