thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Xin lỗi! Mình ở đời này rất lâu
 
email gửi cho
- thị
kẹp cái ảnh
 
 
không kèm lấy nửa chữ
 
... ở email hồi
đáp
mình nhấn mạnh hòng
mai sau gặp
- thị
 
cứ theo đó nhận
biết mình đại khái: da xanh
tái
khoé môi trễ một bên miệng
có mắt giữa trán
[đối diện sẽ thấy] và
 
luôn luôn
cầm trên tay bài thơ
dang dở!
...
 
lúc dí chuột
chạy
phát xuất hồn [theo đầu mũi tên]
lọt thỏm vào hư vô
có cảm giác băng qua ổ mềm
 
- ổ cứng
 
cuối cùng
bay vút lên trời
bấy giờ thì khám phá mình
vừa thoát chết đường tơ
kẽ tóc
 
mới ngoái lui dặn thị “... này
vui sống
- nhá!”
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018