thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Buổi sáng xâm xoàng
 
- coi
cô gái trước mặt
nghi
        nghi
chả ra cái ôn
 
gì hay ho
thì
chỉ tổ nặng một bên đầu
hãy ngắm cô gái
...
 
 
đi
 
theo tôi
- cô có bàn tay đẹp
bưng má
 
nói cho cùng
những ồn
động
chung quanh
 
từ cuộc đời ra
cả
...
tôi viết điều trên 
 
xuống buổi sáng
khi [quả tình]
không hiểu được
 
mình còn sống
hay đã chết?
mà rác rưởi
- chắc chắn
 
hiện
nặng hết mái đầu.
 
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018