thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngó sen
 
 
 
vương ngọc minh
ngó sen
sơn dầu trên bố
cỡ 92x122 cm (2001)
 
 

Ngó sen

 
...
 
mới đầu hạ, ánh mắt
em đăm đăm mọi ngày
thành, lời lẽ tôi thảm
đạm, mùa này, trời! hứng
 
tình bạo [ai hay/ai
biết] giá có mưa dầm,
thực dễ chịu, đương hiện
giữa thực tại, trên miệng,
 
bó bó lời, tuyền chân
chỉ hạt bột, bởi sai
một li/đi một dặm,
ở đây, sương gì, trút
 
trắng mờ mịt, chuyện tự
tử, đã nói, mình không
hẳn đợi sụp tối, rồi
nán nằm ôm nhau, mặc
 
cho thơ tình đổ xối
xuống đầu/cổ [mà từ
lâu cô vẫn bảo đầu/
cổ tôi chưa một lần
 
liền lạc ăn/nói nơi
đời sống già cỗi này
nữa rồi] ờ! cũng không
hẳn cùng với lũ thời
 
gian láu cá, sắp đặt
tranh tối/sáng đâu đấy
hòng từ đó, may còn
có cách chết khá nhất
 
[cô vẫn bảo cái chết
đến với tôi, nặng/nhẹ
chi, ráng cam chịu nhé!]
nhưng! thử nghĩ, hiện thời
 
em cứ dõi ánh mắt
đăm đăm như thế mọi
ngày, chỉ khiến tôi chiều
chiều ra đứng tựa ngõ
 
sau ngó non nước ruột
đau chín chiều.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018