thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chả đợi gì nữa
 
... thực ra
chuyện chẳng có gì
ở đâu (!) con quạ hiện
đứng
đập cánh kêu / trời
mới vừa sáng
 
một) tính vắt giò lên cổ
chạy
hai) hoặc nằm im!
...
đương loay hoay / phát
nghe ra từng tiếng
từng tiếng kêu
 
trong trời [động cỡn!]
... mà quả
chẳng tiếng kêu nào nguyên vẹn!
trước mắt thì đường
phố còn mờ mịt
 
sương
khói / ở đâu (!)
trùm
lấp
con phố chính
...
 
hừm!
có muốn chớt nhả với đời
cũng khó / dưới da lại cộm hơi hướm
nhân ngãi
... tôi khác nào quạ
từng đứng
 
ngồi
trăm ngả đường [fell the beat] chả lẽ
thơ thẩn giờ đây
phải có điển tích
lớp lang / thử
 
chỉ tưởng thôi
... mùi cốm đươm bay trong trời
đã ngầy ngật.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018