thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một ngày bầu trời không gợn chút mây xám
 
... mãi
mới tưởng tượng ra
cùng hai thằng / đào huyệt
 
 
chôn mình
bởi cái xác lâu nay
 
đã thối rữa!
... đồng thời
vẽ một cảnh tượng — tôi ngồi thừ người
ngày này
ngày khác / nghĩ ngợi lung lắm
 
trời
đất
hết sức đồng cảm
đến đây thì
thực phi lý / đầu bốc lửa
 
chó cứ nhảy bàn độc trước mặt
tài tình cách mấy cũng không sao khiến
ý tưởng hay hơn được
mùa của những chiếc lá phong thay màu
 
đang bắt đầu
... tôi với lấy cây viết
bẻ ngang / với lấy tờ giấy xé vụn
căng mắt xúc xuổng
xuổng
 
đất
hất xuống huyệt / trong khi
thằng canh
thằng lăm lăm khẩu colt 45
phòng cái xác bật dậy
 
bắn liền.
 
28/7/2010
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018