thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dư vị đêm lợn cợn trên đầu lưỡi mỗi sáng
 
mới khám phá ra
mối quan hệ giữa tôi
và buổi sáng
giống như khu vườn sỏi trắng
phía sau các thiền viện
 
... ở đây
mỗi buổi sáng / một cái cào
thưa
 
 
rất chăm chỉ tôi cào
sao
cho thành những đợt sóng / từ đó
 
hòng
sóng trong lòng lắng
những bụi
cát
đọng xuống
tôi bắt đầu cất bước
 
- đi
vậy mà / lắm lúc
cứ trật đường
trật lối
            mãi.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018