thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cựu Kim Sơn đêm / ngày, tôi ở cõi trên
 
... liền kêu lên: ối!
lão bụi đời ngồi cách một băng ghế
đương nói
nói
phát im bặt / bởi tôi khi đấy
thấy có thơ lạ (!)
 
lởn vởn trong đầu
... bấy giờ
ở trước biển
bầu trời khá vô tư lự
ai cũng vô tư lự!
“... phải về phố!” nhủ thế
 
hễ đi ba bước tới thì
giật lùi bốn bước rưỡi
cứ vậy
lại nhủ “... đường đi
nước bước / giờ
 
đến cuối ngày
rồi sao nữa! chẳng lẽ tại
mây
mưa
cuộc đời này / trần ai!”
... trong khi đó
 
thơ lạ (!) đã thành dòng
dòng [quái! thể năm chữ]
ngay mắt nhìn
chả còn cách nào
tôi đọc thành tiếng “... lão kia!
già... vẩn vơ / sao... nói một mình...
 
nói / khiến... đây sinh vẩn vơ
nói một mình... nói... nói...”
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018