thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vào giữa trưa thứ bảy
 
Tâm hết động
lại tĩnh
chả trụ vào đâu
... chả ra làm sao
...
 
xách đồ
lên bảo tàng legion of honor
nhắm
- trước
chụp “thinker” của rodin
 
 
như vầy
 
... sau đấy
lấy vé / tính
vô đái xong
biến
...
chẳng hiểu sao lại không nỡ!
 
tôi đánh vòng
vòng
xem tranh tây
 
 
... chiều về
trên đường cứ gẫm “... ông phật thiệt hay!”
 
28/8/2010
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018