thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài cho tôi
 
Trở lại san jose vào một ngày
cuối tháng tám ngồi
phơi ở góc số bốn với santa clara
nắng làm da đỏ
lựng mồ hôi chảy ròng
 
ròng
dưới nách ngó lũ ghế / bàn
ngổn ngang
 
 
mắt nhấp nháy
môi mấp máy
liên tục [cái bàn
cái ghế có tướng cái bàn
cái ghế / hư không có tướng của hư không
......]
 
... bất giác tôi nghe
bồ đề đạt ma bảo “... đem tâm ra ta an cho.”
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018