thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một chút thơ tháng chín | Sự cố nhức đầu
 
 

Một chút thơ tháng chín

 
những sợi tóc mọc
... chúng cứ mọc
những ý nghĩ không đầu
đuôi
hiện trong tôi
... chúng cứ không đầu
đuôi
 
dợm chẻ sợi tóc ra
... làm tư
thì những ý nghĩ mọc đầu
mọc đuôi!
 
làm như lúc đó
... lúc những sợi tóc mọc
lúc những ý nghĩ không đầu
đuôi
hiện
cũng như lúc này tôi thật có vậy.
 
 
 

Sự cố nhức đầu

 
... tôi bị tách ra sáng nay
thành một tôi khác
bị thả đi lên
xuống
trên đường market bằng cable car
chỉ để tìm
kiếm
một nửa tôi đã bị tách rời
 
            khà khà khà
đấy
tiếng cười tôi đã bị đặt
để
chờ đúng lúc mới cười lên
như vậy
 
... chung quanh hiện thời
kể cả đất
trời
đều thảm đạm
chốc lát đây / nghĩa là
giữa trưa một chút
tâm trạng thế nào cũng bị đặt
 
để
cho buồn
buồn dài hơn
đến tối
...
 
phải cố
tự nhập lại với tôi
thành một
thì thấy cách chi (!) không thoát khỏi cuộc đời
tính từ giờ
... tới khi nào!
chả biết.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018